Ninh Bình: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

(Cổng ĐT HND)- Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao giá trị gia tăng hướng tới nền nông nghiệp sạch và sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho cho người nông dân.

Phong trào chuyển đổi diện tích canh tác lúa bấp bênh, năng suất thấp sang nuôi cá - lúa kết hợp đang được mở rộng

Để thực hiện tái cơ cấu, Sở NN&PTNT đã tích cực hướng dẫn, phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tái cơ cấu cấp huyện theo lợi thế của từng địa phương với các đối tượng cây con chủ lực; đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giá trị gia tăng.
 
 
Nhiều mô hình được xây dựng thành công và nhân rộng như: Mô hình gieo thẳng, trình diễn giống lúa mới, dưa lê siêu ngọt, cà chua trái vụ…
 
 
Các biện pháp canh tác tiên tiến, công nghệ cao được áp dụng đã góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng như đối với cây lúa áp dụng biện pháp 3 giảm, 3 tăng; đối với cây lạc áp dụng công nghệ che phủ ni lông, sử dụng các loại phân bón lá…
 
 
Ngoài ra, việc thực hiện cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến thu hoạch ngày càng được áp dụng phổ biến. Đến nay, số máy móc sử dụng trong nông nghiệp là hơn 4.000 loại máy kéo, máy cấy lúa, máy gặt đập liên hoàn, máy sấy, lò sấy và máy thu hoạch. Trong đó, đã cơ giới hóa được hơn 98% khâu làm đất, hơn 11% khâu gieo cấy, hơn 52% khâu thu hoạch và gần 4% khâu sấy. Tỉnh đã triển khai xây dựng được 86 cánh đồng lớn với diện tích hơn 4.000 ha.
 
 
Bên cạnh đó, công tác dồn điền đổi thửa đã góp phần thực hiện tốt quy hoạch, tập trung đất đai, hình thành những ô thửa lớn tạo tiền đề phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Kết quả hình ảnh cho Ninh Bình: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM
 
 
Đến nay, toàn tỉnh đã có 91 xã hoàn thành cơ bản công tác dồn điền, đổi thửa, các hộ đã hiến hơn 1.100 ha đất để thực hiện chỉnh trang đồng ruộng. Ngoài ra, trong 119 xã xây dựng nông thôn mới đã thành lập được 208 Hợp tác xã nông nghiệp và 19 Tổ hợp tác hoạt động dịch vụ. Trong đó hơn 96% Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.
 
 
Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều mô hình sản xuất mới có hiệu quả được nhân rộng như: Mô hình chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang chăn nuôi bò tại huyện Yên Mô, Gia Viễn; mô hình nuôi vịt trời tại huyện Yên Khánh, Yên Mô; mô hình nuôi hươu, lợn rừng tại huyện Nho Quan; mô hình nuôi vịt ở vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn…
 
 
Công nghệ chuồng kín, đệm lót sinh học, công nghệ xử lý chất thải bằng men vi sinh, máy vắt phân… đã góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
 
 
Ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã phát triển phong trào chuyển đổi nuôi trồng thủy sản vùng ruộng trũng, đầu tư chuyển đổi diện tích canh tác lúa bấp bênh, năng suất thấp sang nuôi cá - lúa kết hợp. Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản ruộng trũng đạt trên 4.000 ha. Diện tích nuôi luân canh lúa – cá theo hình thức quảng canh và quảng canh cải tiến được mở rộng chủ yếu ở vùng chuyển đổi thuộc các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô với năng suất trung bình từ 2-3 tấn/vụ/ha, doanh thu từ hoạt động canh tác đạt từ 70-90 triệu đồng/ha/vụ.
 
 
Nét nổi bật trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh là nông dân đã bắt đầu sản xuất theo định hướng và nhu cầu thị trường, tích cực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, dần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh, sản xuất hàng hóa và các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
 
 
Huyện Hoa Lư đã chủ động liên kết với Tập đoàn Lộc Trời, Tổng Công ty Giống cây trồng và con nuôi Ninh Bình, doanh nghiệp tư nhân Chí Đường... đầu tư các vùng sản xuất lúa hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm ở các xã: Ninh Khang, Ninh Mỹ. Các vùng trên được sản xuất theo chuỗi giá trị và đang từng bước được mở rộng với giá trị liên kết ước đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm/HTX. Huyện cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch, như: Công ty Hùng Vương sản xuất hoa lan tại xã Ninh An; Công ty cổ phần du lịch Doanh Sinh, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Văn Sỹ đầu tư sản xuất rau sạch tại Ninh Hải, Ninh Mỹ.

Hình ảnh có liên quan
 
 
Vấn đề cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp cũng được huyện đẩy mạnh. Đến hết năm 2017, trên địa bàn huyện đã có khoảng 425 máy các loại, trong đó: 118 máy bơm nước, 130 máy phun thuốc BVTV, 29 máy gặt đập liên hợp, 141 máy chế biến lương thực, 5 máy gieo vãi, 2 máy cấy...Toàn huyện đã thực hiện cơ giới hóa được 100% khâu làm đất, 100% khâu tưới tiêu và 100% khâu thu hoạch; 19% khâu gieo cấy, 44% khâu phun thuốc BVTV...
 
 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình Vũ Nam Tiến cho biết, có 119 xã thuộc địa bàn 6 huyện, 1 thành phố đã thực hiện sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên cùng một đơn vị diện tích. Năm 2017, giá trị sản xuất trên đất canh tác bình quân toàn tỉnh đạt 110 triệu đồng/ha, tăng 2 triệu đồng/ha so với năm 2016.
 
 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng đến nội dung quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao phù hợp với thế mạnh của từng vùng; đồng thời chú trọng đến hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu một số nông sản, thực phẩm chủ lực; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao đảm bảo an toàn thực phẩm, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Đắc Nguyện