Ninh Bình: Tạo động lực mới, tạo sự bứt phá cho sản xuất nông nghiệp

Ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cùng đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH, Bộ NN&PTNT đã làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, Huyện ủy Yên Khánh về việc thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sau 10 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diện mạo nông thôn Ninh Bình đã có nhiều thay đổi, hạ tầng thiết yếu được cải thiện rõ rệt, đời sống của cư dân nông thôn được nâng lên.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Sản xuất nông nghiệp ở Ninh Bình đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhiều tiến bộ bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh mới được đưa vào ứng dụng. Đến nay, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành các quy hoạch về sản xuất, thủy lợi, phòng chống lũ; 100% số xã trong tỉnh đã thực hiện xong công tác đồn điền đổi thửa, góp phần thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực và rất có tiềm năng để nhân ra diện rộng, thúc đẩy phát triển sản xuất…

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp Ninh Bình luôn tăng trưởng ổn định (bình quân trên 2%/năm). Năm 2017, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 8,43 tỷ đồng; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt trên 110 triệu đồng (năm 2008 là 55 triệu đồng). Thu nhập của người nông dân được nâng lên (theo kết quả điều tra thống kê năm 2017 bình quân đạt 31,2 triệu đồng, bằng 91% bình quân toàn tỉnh, tăng gấp 3 lần so với năm 2008).

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và đạt kết quả tích cực, tỉnh Ninh Bình được Trung ương đánh giá thuộc tốp đầu cả nước. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã có 80/119 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 67,2%), có 01 huyện Hoa Lư đạt chuẩn huyện NTM, 01 thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; bình quân toàn tỉnh đạt chuẩn 17 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí…

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ

khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Tỉnh ủy Ninh Bình

Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận cũng được các đại biểu quan tâm như: phát triển kinh tế nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM; công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng NTM; phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức xã đạt chuẩn NTM; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang thực hiện các mô hình canh tác mới để nâng cao thu nhập, xây dựng NTM…

Nhân rộng mô hình nông thôn mới

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Ninh Bình sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình, phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề nghị tỉnh Ninh Bình cần có giải pháp khắc phục khó khăn, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường, sản xuất ra các hàng hóa có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu của hội nhập.

Điều chỉnh Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng gắn với xây dựng NTM; thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất; chuyển mạnh từ sản xuất lấy số lượng làm mục tiêu sang sản xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao; lựa chọn phát triển các sản phẩm phát huy lợi thế so sánh của từng địa bàn. Cần nhân rộng các mô hình điển hình nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm với với huyện ủy Yên Khánh

“Bên cạnh đó, Ninh Bình cần thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp, giữ diện tích đất trồng lúa ở mức hợp lý, còn lại chuyển sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao khác. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất hiệu quả; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường tiêu thụ. Thúc đẩy toàn diện việc áp dụng VietGAP và các tiêu chuẩn tương tự trong sản xuất nông nghiệp” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tạo động lực mới, tạo sự bứt phá cho sản xuất nông nghiệp

Tại Huyện ủy Yên Khánh, đoàn công tác cùng các đại biểu huyện Yên Khánh cũng tập trung làm rõ thêm các vấn đề như: Mức sống của người dân nông thôn; chất lượng lao động ở địa bàn, tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao động; việc xây dựng và thực các quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các HTX; vấn đề đảm bảo an toàn cho các nông sản cũng như xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm này, khó khăn về đất đai, tích tụ ruộng đất sản xuất theo quy mô lớn, việc thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp…

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng đoàn công tác thăm một số mô hình

kinh tế cho hiệu quả cao tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh

Ghi nhận và biểu dương cán bộ và nhân dân huyện Yên Khánh trong việc thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với huyện Yên Khánh bởi toàn huyện có đến 18/18 xã NTM không có nợ xây dựng cơ bản; giao thông nông thôn được xây dựng đồng bộ; 60/62 trường đạt chuẩn Quốc gia…điều này không phải địa phương nào cũng làm được”.

Thứ trưởng cũng đề nghị: “Yên Khánh cần làm rõ, làm cụ thể việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất có tác động to lớn như thế nào tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cần phải lựa chọn những cây, con giống nào không chỉ cho năng xuất mà phải có chất lượng cao. Không chỉ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình nên có văn bản kiến nghị cụ thể với Trung ương để Trung ương nghiên cứu xem xét ”.

Thứ trưởng cũng cho biết: “Những kiến nghị, đề xuất của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương trình Chính phủ xem xét và có cơ chế hỗ trợ thích hợp”.

Tại huyện Yên Khánh, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng đoàn công tác đã đi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Khánh Thành áp dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh ATTP, đã xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm nông sản… mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

MỘC MIÊN